Velkommen Om foreningen Bestyrelsen Vedtægter Aktuel udstilling

Planlagte ferniseringer 2018

Afholdte udstillinger Indkøbte værker Arrangementer Bliv medlem Links
 

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter + 2 repræsentanter fra Korup Sogns Menighedsråd.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Formand 1
Hanne Nordentoft
Søskrænten 8
5210 Odense NV
Tlf. 65941617
Send en E-mail
Næstformand/PR
Merete Næsted
Chr. IX vej 12.st.
Odense 5230 M
Tlf. 6611 4984
Send en E-mail
Kasserer
Ane Marie Jørgensen,
Hasselvej 23,
5200 Odense V,
Tlf. 6594 2565
Send en E-mail

Best. medlem

Hjørdis Osborne

Filosofgangen 11, 5.

5000 Odense C

Tlf. 22736053

E-mail

 
Best. medlem
Ellen Kjær Hansen,
Præstevej 41, 5210
Odense NV
Tlf. 65942504
Send en E-mail
Suppleant
Ulla Lohmann Sørensen,
Elsdyrløkken 24,
5210 Odense NV
Tlf.
40813017  E-mail
Suppleant
Lene Kirketerp-Møller, Søvænget 2, 5210 Odense NV, Tlf. 62631576, Mobil 40461576
E-mail lk-m@outlook.dk
Menighedsrådets repræsentant
Ulla Svare, Holevænget 4, 5210 Odense NV, Tlf. 21252419, E-mail ullasvarre@live.dk
Menighedsrådets repræsentant /
Sekretær

Pernille Guldbrandt Lindstrøm, Kirkesvinget 2, Gl. Korup, 5210 Odense NV, Tlf. 20941540, E-mail guldposten@hotmail.com