KORUP SOGNS KUNSTFORENING

BIRGITTE THORLACIUS
& FREDE TROELSEN

UDSTILLER DEN 6. – 28. FEBRUAR 2011

Fernisering søndag den 6. februar kl. 15.00
 i Korup Sognegård, Korupvej 40

 

 

Kunstnerne

Birgitte Thorlacius & Frede Troelsen

Kærbyvej 20

5466 Asperup

Tlf. 6448 1356

Sammen med sin ægtemage Frede Troelsen udstiller Birgitte Thorlacius i Sognegården i februar måned.

   Birgitte Thorlacius’ kunstneriske udtryk er ikke bastante symboler, men snarere standfaste naturtilstande i flyvsk bevægelse på en måde, der signalerer liv – uden at vise et menneske.

   Hun er oprindelig læreruddannet, men udgik i 1982 fra Det fynske Kunstakademis grafiske linje – efter at have undervist i folkeskolen i 10 år.

   - Jeg har altid været glad for tegning. Og i min skoletid havde vi en dygtig botaniklærer, som lærte mig glæden ved at bruge øjnene i naturen, sige Birgitte Thorlacius, hvis billedverden da også meget minutiøst handler om naturen.

   Enkle, naturalistiske motiver er kendetegnende for hendes grafik. Med en enkel fin, spinkel og intens streg skildres forandringen i naturen, væksten og forfaldet. Ved den gentagne fordybelse i de samme motiver skaber hun nye variationer og muligheder i sit formsprog.

   I de senere år har også både akvareller og store oliemalerier fået plads i hendes kunstneriske udfoldelser.

   Frede Troelsen er autodidakt. Hans foretrukne materialer er træ og sten, men han arbejder også med tegning, collage og maleri. Centralt i hans kunstneriske univers står tegnet med aner tilbage til hieroglyffer og runer. For ham handler det dybest set om livets gåde fra den forunderlige forplantningsakt over livets vilkårlighed til dødens ubegribelighed.

   Som i naturstenene og granitblokkene går det kødelige nærvær igen i Frede Troelsens træskulpturer og relieffer, mens han bliver anderledes æterisk i sine malerier.

Bemærk tidspunktet for ferniseringen!

ÅBENT: ONSDAG –  KL. 9.00-12.30
TORSDAG OG FREDAG -  KL. 9.00-13.00