KORUP SOGNS KUNSTFORENING

  

JØRGEN WASSILEFSKY

 

UDSTILLER DEN 3. – 30. NOVEMBER 2012

Fernisering lørdag den 3. november kl. 16.00
 i Korup Sognegård, Korupvej 40
 

ÅBENT: TIRSDAG TIL MANDAG KL. 9.00-13.00

FORENINGENS FORMAND: HANNE NORDENTOFT TLF. 65941617

 

Digter og billedkunstner Jørgen Wassilefsky

Ravnebjerggyden 97

5491 Blommenslyst

wassilefsky@gmail.com

„Vi tænker, føler og

gør os forestillinger;

det hele lagres i sindet - i huse,

hvorfra det tages frem,

når tiden er inde.”

Den sidste udstillende kunstner i 2012 bliver digteren og billedkunstneren Jørgen Wassilefsky. Udstillingen består af to dele. „Sindets huse”, der er skabt over det materiale, vi alle går rundt med i sindet. Vi bærer og bearbejder det hele livet. Det levede stof, der sidder i sindet, er i udstillingen billedliggjort ved huse. De huse, som indeholder det, den enkelte bærer på i kortere eller længere tid.

   Billederne er i stærke, varme farver, som enhver selv kan tolke og lade tale til sig.

   Den anden del er navngivet „For man må kunne dræbe aske”. Disse værker er i lette lyse farver. Titlen henviser til den tilstand, hvor det enkelte menneske ikke er i stand til at nedbryde den byrde, det bærer på af levet liv. Der er tilstande, hvor det erindrede ikke er til at slippe. Det er den tilstand, der er den del af udstillingens emne.

„Ammoniak mod

læber

Vi gjorde det

uden at spørge

For man må kunne dræbe aske”.

   „Jeg har altid været søgende og har fundet afklaring gennem kunst, musik og litteratur og har arbejdet med disse kunstarter sideløbende med mit erhverv,” siger Jørgen Wassilefsky, hvis digtsamling „Landet bag ordene” udkommer som bog primo november.

   Jørgen Wassilefsky har udstillet mange steder. Nu får I, kære medlemmer af kunstforeningen og andre interesserede, lejlighed til ved selvsyn at glæde jer over Jørgen Wassilefskys dejlige billedverden og høre nogle af hans digte i Korup Sognegård.

   Mød op og lad jer fange ind af Jørgen Wassilefskys magiske verden. Vi glæder os til at se jer.

ÅBENT: Tirsdag til fredag kl. 9.00-13.00